Kaffe og klima

Kaffe og klimaendringer

At klimaendringer påvirker kaffeproduksjon og livene til produsentene er det ingen tvil om. Vi har selv sett mange endringer i produsentland de siste ti årene. Det er veldokumentert at vi har hatt det varmeste tiåret i registret historie.

Det er også veldokumentert at spotprisen for kaffe ikke dekker produksjonskostnadene for de fleste bøndene. Det er ca. 12,5 millioner kaffegårder i verden, og minst 250 millioner mennesker er avhengige av kaffeproduksjon som levebrød.  95% av gårdene er mindre enn 5 hectar og 84% av gårdene er mindre enn 2 hectar. 73% av all kaffe blir produsert av småprodusenter/familiedrevne gårder. Det som ikke er veldokumentert er hvordan økende temperatur og et mer ustabilt klima vil påvirke hvor kaffe skal dyrkes i fremtiden. Southern Coffee betaler en premium for all kaffen vi kjøper, og vi kjøper den uten mellomledd slik at bonden får bedre betalt, og kan forberede seg på klimaendringene.

Vi må som en ansvarlig aktør hjelpe våre produsenter å utvikle eksiterende gårder til å møte klimaendringene. Etter vårt syn, er den største trusselen at bøndene må flytte produksjonen til nye områder, noe som vil vil påvirke avskoging og biologisk mangfold i særdeles negativ grad.

Kjøp bærekraftig kaffe her: