Publisert

Teodoro Engelhardt IV

Finca la Bella

Teodoro Engelhardt er fjerde generasjons kaffebonde i Sierra las Minas, El Progresso, Guatemala. Teo drev gården Finca la Bella sammen med sin far frem til faren døde i 2012. Teodoro har ved å følge i sine forfedres fotspor og samtidig ha en vitenskapelig tilnærming til kaffeproduksjon satt seg selv i en særstilling når det gjelder kaffeproduksjon i Sierra las Minas.

Teodoro Engelhardt den 4de.

Sierra las Minas

Sierra las Minas ligger øst i Guatemala og er et beskyttet naturreservat og for det meste en montan regnskog. Teos gård Finca la Bella ligger sør i utkanten av naturreservatet. Klimaet i området er tropisk og fuktig.

Utsikt fra Finca la Bella

 

Skyggetrær

Kaffetrærne på Finca la Bella vokser i skygge fra naturlig skog samt noe plantede macadamia og banantrær. Teo driver gården i pakt med naturen og bruker så lite kjemikalier som overhodet mulig i sin kaffeproduksjon.  Teo har et stort antall forskjellige varianter på gården sin og alle er tildelt sitt eget område.

Sosiale forhold & klima

Finca la Bella er på mange måter en foregangsgård med tanke på klimautfordringer. Kaffen har vokst i skyggen over flere år, tilgangen på vann fra fjellområdene rundt er formidabel. All kaffen er håndplukket og Teos operasjon sysselsetter ca. 150 arbeidere fordelt på fast ansatte og sesongarbeidere. Kaffeplukkerne er stort sett de samme hvert år, og kommer fra et samfunn som består av urbefolkning. Teo henter alle kaffearbeiderne med buss og kjører dem tilbake etter sesongen. Denne urbefolkningen lever hele året på inntektene de har fra Finca la Bella, samt noe innhøstning av macadamia nøtter. Teodoro har stor respekt for urbefolkningen som er en mayastamme og gir dem mulighet til å leve etter sin egen kultur og tradisjoner på gården.

Kaffeplukker på Finca la Bella

Teo har også mange ansatte som kommer fra lokalområdet og landsbyen El Rancho. Noen av disse har sågar jobbet for familien Engelhardt i 3 generasjoner. Teodoro tar et stort sosialt ansvar og har mange ansatte som her i Norge ville vært fanget opp av NAV. Guatemala har i forhold til vestlig standard et svakt/ikke eksisterende system for etterlønn/pensjon/sykepenger. Samfunnet er derfor i stor grad avhengig av at familien tar vare på hverandre, og at arbeidsgivere gjør som Teodoro og tar vare på ansatte etter at de normalt sett ikke kan fungere optimalt i arbeidslivet.

Teodoro tar godt vare på de ansatte.

 

La Bella er som navnet også indikerer en usedvanlig vakker gård. Kombinasjonen av det tropiske klimaet, jordsmonnet og høydemeter gir utrolig gode vekstvilkår for kaffe. Den største utfordringen er knyttet til tørking av kaffen etter at den er vasket. Teo har bygd tildekkede tørkehus for kaffen, dette tilfører også kvalitet til koppen.

Du kan kjøpe Teos kaffe her.

Kvalitet

I år har vi i tillegg til å kjøpe vår vanlige Jacaranda lot, kjøpt både Pacamara og Geisha fra Teo. Teos Geisha står ikke tilbake for noen geisha på markedet, og smaker av sitrus, bergamott og toffee. Sødmen i Teos kaffer er alltid til stede, den preger også Geisha varianten. Hvorfor Teo får til denne sødmen år etter år er vanskelig å si. Antageligvis er det Teos ekstremt detaljerte plan for kvalitet i absolutt alle ledd som gjør at dette er mulig. Teo sin fetter Peter Engelhardt cupper alle lotene for Teo, Peter er sertifisert Q-grader. Og enda viktigere, har jobbet på kaffelaboratoriet i en årrekke.

Peter Engelhardt cupper alle kaffepartiene til Teodoro

 

 

Vennskapskaffe

Samarbeidet med Teodoro Engelhardt dreier seg om mer enn kaffe, vi er avhengige av bunnsolide partnere i produsentland. Teo er nettop det, bunnsolid og med noen av Guatemalas fineste kaffer på gården sin. Teodoro har også lært meg veldig mye om kaffe, han er en levende kaffe-wiki med både gammel og ny kunnskap. Teo er vår venn, og det er alltid en udelt fornøyelse å besøke Finca la Bella.

Teodoro Engelhardt og Steinar Svenning på Finca la Bella
Teodoro og Steinar på Finca la Bella

 

-Steinar

Alle fotos er tatt av Sandra Lovise Fotografi