Publisert

Kenya – Store endringer

 

Store endringer i det Kenyanske kaffesystemet

Siden jeg begynte å jobbe med kaffe på heltid for snart 20 år siden. Har jeg alltid vært fasinert av de rene og fruktige koppene med kaffe fra Nyeri i  Kenya. Når vi begynte med direkte handel fra Kenya i 2019. Var en av målsetningene å prøve å kjøpe kaffe også direkte fra enkeltgårder. Dette har vært svært vanskelig. i 2021 fikk vi til å direkte handel fra Kiahia estate, før vi så opplevde at denne kaffen ble kuppet av en av de multinasjonale aktørene for så å bli solgt til et annet brenneri i Norge.

Nå kan det se ut som om denne perioden der de multinasjonale selskapene får herje fritt endelig er over. Eksportlisensene til de største selskapene er nå tilbaketrukket. Kenyanske myndigheter later til å legge en ny strategi for eksportlisenser. Selv om dette arbeidet ikke er ferdigstilt, ser det ut til å være svært gode nyheter for oss. Vi ønsker ikke å kjøpe en eneste kaffebønne på den Kenyanske kaffebørsen, tvert imot vil vi handle direkte med vaskestasjoner og enkeltgårder som eier mest mulig av verdikjeden selv.

Waihiga estate

I skrivende stund er jeg i Kenya, og har nettop fullført en runde for å følge opp gårdene og vaskestasjonene vi begynte å jobbe med i februar i år. Et av de aller hyggeligste bekjentskapene er familien Mathangani som driver gården Waihiga. Waihiga sin Honey-Prosseserte kaffe ligger klar i nettbutikken her.

Grace, Walter og Albert Mathagani

Grace Mathangani driver i dag gården sammen med sønnene Albert og Walter. Grace sin ektemann Cyrus døde dessverre i fjor, nå har Walter flyttet tilbake til Nyeri for å hjelpe Grace med gården. Albert ukependler fra Nairobi der han tilbringer helgene sammen med kone og barn. Waihiga er en fremtidsrettet operasjon. Der gammel kunnskap blir tilført moderne teknikker. Waihiga har sin egen vaskestasjon. Og slipper dermed å levere kaffebærene til et kooperativ for våtforedling.

Her forteller Albert om Waihiga Estate. Som ble etablert av hans bestefar i 1952:

Vi har mange nye kaffepartier på lur, som vi kommer til å lansere utover vinteren.

-Steinar

 

Publisert

Teodoro Engelhardt IV

Finca la Bella

Teodoro Engelhardt er fjerde generasjons kaffebonde i Sierra las Minas, El Progresso, Guatemala. Teo drev gården Finca la Bella sammen med sin far frem til faren døde i 2012. Teodoro har ved å følge i sine forfedres fotspor og samtidig ha en vitenskapelig tilnærming til kaffeproduksjon satt seg selv i en særstilling når det gjelder kaffeproduksjon i Sierra las Minas.

Teodoro Engelhardt den 4de.

Sierra las Minas

Sierra las Minas ligger øst i Guatemala og er et beskyttet naturreservat og for det meste en montan regnskog. Teos gård Finca la Bella ligger sør i utkanten av naturreservatet. Klimaet i området er tropisk og fuktig.

Utsikt fra Finca la Bella

 

Skyggetrær

Kaffetrærne på Finca la Bella vokser i skygge fra naturlig skog samt noe plantede macadamia og banantrær. Teo driver gården i pakt med naturen og bruker så lite kjemikalier som overhodet mulig i sin kaffeproduksjon.  Teo har et stort antall forskjellige varianter på gården sin og alle er tildelt sitt eget område.

Sosiale forhold & klima

Finca la Bella er på mange måter en foregangsgård med tanke på klimautfordringer. Kaffen har vokst i skyggen over flere år, tilgangen på vann fra fjellområdene rundt er formidabel. All kaffen er håndplukket og Teos operasjon sysselsetter ca. 150 arbeidere fordelt på fast ansatte og sesongarbeidere. Kaffeplukkerne er stort sett de samme hvert år, og kommer fra et samfunn som består av urbefolkning. Teo henter alle kaffearbeiderne med buss og kjører dem tilbake etter sesongen. Denne urbefolkningen lever hele året på inntektene de har fra Finca la Bella, samt noe innhøstning av macadamia nøtter. Teodoro har stor respekt for urbefolkningen som er en mayastamme og gir dem mulighet til å leve etter sin egen kultur og tradisjoner på gården.

Kaffeplukker på Finca la Bella

Teo har også mange ansatte som kommer fra lokalområdet og landsbyen El Rancho. Noen av disse har sågar jobbet for familien Engelhardt i 3 generasjoner. Teodoro tar et stort sosialt ansvar og har mange ansatte som her i Norge ville vært fanget opp av NAV. Guatemala har i forhold til vestlig standard et svakt/ikke eksisterende system for etterlønn/pensjon/sykepenger. Samfunnet er derfor i stor grad avhengig av at familien tar vare på hverandre, og at arbeidsgivere gjør som Teodoro og tar vare på ansatte etter at de normalt sett ikke kan fungere optimalt i arbeidslivet.

Teodoro tar godt vare på de ansatte.

 

La Bella er som navnet også indikerer en usedvanlig vakker gård. Kombinasjonen av det tropiske klimaet, jordsmonnet og høydemeter gir utrolig gode vekstvilkår for kaffe. Den største utfordringen er knyttet til tørking av kaffen etter at den er vasket. Teo har bygd tildekkede tørkehus for kaffen, dette tilfører også kvalitet til koppen.

Du kan kjøpe Teos kaffe her.

Kvalitet

I år har vi i tillegg til å kjøpe vår vanlige Jacaranda lot, kjøpt både Pacamara og Geisha fra Teo. Teos Geisha står ikke tilbake for noen geisha på markedet, og smaker av sitrus, bergamott og toffee. Sødmen i Teos kaffer er alltid til stede, den preger også Geisha varianten. Hvorfor Teo får til denne sødmen år etter år er vanskelig å si. Antageligvis er det Teos ekstremt detaljerte plan for kvalitet i absolutt alle ledd som gjør at dette er mulig. Teo sin fetter Peter Engelhardt cupper alle lotene for Teo, Peter er sertifisert Q-grader. Og enda viktigere, har jobbet på kaffelaboratoriet i en årrekke.

Peter Engelhardt cupper alle kaffepartiene til Teodoro

 

 

Vennskapskaffe

Samarbeidet med Teodoro Engelhardt dreier seg om mer enn kaffe, vi er avhengige av bunnsolide partnere i produsentland. Teo er nettop det, bunnsolid og med noen av Guatemalas fineste kaffer på gården sin. Teodoro har også lært meg veldig mye om kaffe, han er en levende kaffe-wiki med både gammel og ny kunnskap. Teo er vår venn, og det er alltid en udelt fornøyelse å besøke Finca la Bella.

Teodoro Engelhardt og Steinar Svenning på Finca la Bella
Teodoro og Steinar på Finca la Bella

 

-Steinar

Alle fotos er tatt av Sandra Lovise Fotografi

 

 

Publisert

Espirito Santo, Brasil

Espírito Santo

Vi handler kaffe direkte fra bøndene vi samarbeider med, en del av denne operasjonen er at vi besøker bøndene. Kaffe vokser stort sett på rimelig utilgjengelige steder. Espírito Santo i Brasil er en av de absolutt mest avsidesliggende lokasjonene vi jobber med. Hovedstaden i staten Espírito Santo er havnebyen Vitoria som er et par timers flytur unna Sao Paulo. De kaffeproduserende områdene Venda Novo do Imigrante og Caparao ligger hhv. 3-6 timers biltur unna Vitoria.

Renere kaffe

Espírito Santo er etter min mening den mest spennende kafferegionen i Brasil. Og skiller seg veldig ut fra de andre regionene vi handler fra i (Brasil Sul de Minas og Cerrado). Denne regionen har høyere og brattere fjellområder. Den minner ikke rent lite om mange fjellområder vi besøker i Mellom-Amerika. Dette fører også til at gårdene ligger høyere og er på generell basis mindre enn i andre kaffeproduserende regioner i Brasil.

Dette fører også til at innhøstningen er mer manuell en i andre områder i Brasil. Alle bøndene vi jobber med plukker bærene for hånd, selektiv plukking av kun de modne bærene gir en kaffe av høyere kvalitet. På grunn av denne plukkingen er det også en større del av kaffene her som er vasket. Noe som ikke er vanlig i Brasil.

Vil halvparten av de kaffeproduserende områdene forsvinne?

En del forskning tilsier at 50% av de kaffeproduserende områdene i Brasil ikke kommer til å kunne produsere kaffe i 2050. Grunnen til dette er økende temperatur, mer ustabil nedbør og ikke minst den største trusselen frost. Det er mange tiltak som kan gjøres for å forberede seg på klimaendringene; Vanning, skyggetrær og varianter som kan tilpasse seg varmen bedre er relevante tiltak. Den aller største trusselen mot kaffe er nok muligens frost og minusgrader. Frosten kan gjøre skade i forskjellige grader, alt i fra å ødelegge årets avling til å ødelegge kaffetreet permanent.

Vi tror at Espirito Santo er en del av nøkkelen til kaffens fremtid i Brasil. Espirito santo sine kaffeområder ligger høyere enn andre kaffeområder. Og den atlantiske skogen kan gi bedre beskyttelse mot klimaendringene. Det viser seg gang på gang at «Shade grown» og «Agroforestry» blir mindre, eller ikke i det hele tatt påvirket av frost. Ved å dyrke kaffe under skyggetrær får man i tillegg et større biologisk mangfold.

Familien Um og Professor Lucas

Siden Espirito Santo er veldig avsidesliggende og samtidig består av 56000 småprodusenter av kaffe, spredt over et veldig stort område er tilgangen til kaffe herfra umiddelbart ganske vanskelig. Vi har over noen år bygd opp et godt nettverk i Brasil og har klart å få tilgang gjennom vår venn og samarbeidspartner i Brasil Stefano Um. Stefano har som følge av klimaendringene begynt å plante kaffe i skogen i Espirito Santo. Det engelske begrepet for dette er «Agroforestry» som går ut på å plante kaffe i eksisterende skog for å bevare så mye biologisk mangfold som mulig og samtidig beskytte kaffen mot varme og frost.

For å komme i gang med dette har Um familien fått hjelp av den energiske professoren Lucas Louzada Pereira som forsker på kaffe ved det føderale instituttet i Venda Novo do Imigrante, Espirito Santo. Vi har besøkt Professor Lucas flere ganger og beundrer hans arbeid for kaffe og produsentene i området.

Flavio Sales

Vår viktigste mann i Espirito Santo er uten tvil Flavio Sales. Flavio er en pådriver for spesialkaffe i regionen og bygger opp en referansegård for dyrking og prosessering av kaffe. Nær landsbyen Santa Martha som ligger i Ibitarama, Caparao. Caparao er et fjellområde som strekker seg over både Minas Gerais og Espirito Santo. Kaffe blir dyrket i begge statene.  Pico da Bandeira er den høyeste fjelltoppen i Caparao (2892 moh). Og er det tredje høyeste fjellet i Brasil. Flavios kaffe scoret høyest på cuppingbordet i år, kaffen smaker utrolig rent og har noter av lavendel og cola sukkertøy. Flavios kaffe finner du her: Flavio Sales.

Stefano Um

Flavio Sales hjelper også Stefano Um og hans familie med sin nye «Agroforestry» gård i Caparao. Agroforestry skiller seg fra «shadegrown coffee» ved at man planter kaffen i en eksisterende skog. Ved å kultivere kaffen i skogen får man ned temperaturen, og beskytter samtidig kaffen mot frost. Man beholder også det eksisterende mangfoldet i naturen. Kaffen vokser også senere og blir søtere. Produksjonen går ned, og bønder som velger denne måten å produsere på må sette søkelys på kvalitet fremfor kvantitet. Stefanos Agroforestry kaffe smaker av Karamell og nøtter, og har som Flavios kaffe en veldig ren smak. Stefanos agroforestry kaffe finner du her: Agroforestry kaffe.

Luciano Delpupo

I et helt annet område i Espirito Santo, Venda Novo de Imigrante, som er kjent for sin polentafestival. Finner vi vår venn Luciano Delpupo som vi har blitt introdusert for av Prof. Lucas & Stefano Um. Luciano sine trær klamrer seg bokstavelig talt fast i fjellsidene rundt gården i nærheten av landsbyen Afonso Claudio. All renovering, planting og plukking blir utført av Luciano selv. I innhøstningen får han hjelp av sin utvidede familie. Luciano står også for prosessering av kaffen mens kona Joseane styrer tørkebordene. Dette er nok prototypen på en romantisk kaffegård, og er så langt unna industrielt landbruk som det overhodet er mulig å komme. Vi har kjøpt kaffe fra Luciano og Joseane i 3 år på rad, og kaffen er alltid en favoritt på cuppingbordet. Luciano & Joseane sin kaffe finner du her: Luciano & Joseane.

Våre 3 kaffer fra Espirito Santo finner du også i en tasting box her: Espirito Santo tasting box.

 

Professor Lucas sitt Prosjekt «Coffee Design» har vokst de siste årene og strekker seg over 3 universiteter, 20 professorer og 16 laboratorier. Professoren har mange jern i ilden og forsker blant annet på prosessering av kaffe og standardisering av dette bildet under viser et utvalg av noen av de forskjellige metodene.

 

Test brenneriet på kampusen i Venda Novo do Imigrante består for tiden av blant annet syv Probatino brennere og er i stadig vekst.

Et av de nyeste tilskuddene på Instituttet er denne maskinen som kan analysere aromatiske komponenter i kaffe, beklager litt dårlig lyd i videoen. «the gas chromatographer» opererte langt fra lydløst.

Bakteppet for Familien Ums og dermed også vår tilstedeværelse i Espirito Santo er jo dessverre klimaendringene, her forteller den Brasilianske baristamesteren Boram Um litt om dette.

 

 

Publisert

Fazenda Rio Brilhante – Sommerkaffe 2.0


Denne kaffen som er dyrket etter økologiske prinsipper var den absolutt beste loten på bordet i Patos de Minas i Cerrado i september i fjor, da jeg besøkte Rio Brilhante. Dette er en håndplukket, bærtørket kaffe med tydelige noter av blåbær, banan og vanilje. Den er av varianten Arara som er en krysning av gul Catuai og Obatã (Hybrid av Timor). Arara er en populær variant noen steder i Brasil og er kjent for å gi høye «cupscores» og god produksjon.

Jeg ble kjent med Fazenda Rio Brilhante gjennom vår venn Andreza Mazarao som også har begynt å jobbe med eksport for Rio Brilhante. Rio Brilhante er en veldig stor gård som for det meste har maskinell innhøstning, derfor er det også veldig gøy at denne gården også velger å satse på kvalitet i det helt øverste siktet.

Jeg anser denne operasjonen for å være klimamessig helt i toppsjiktet, Rio Brilhante produserer sin egen økologiske gjødselblanding av blant annet hønsegjødsel. Gården er også nærmest 100% irrigert gjennom dråpevanning. Gården har også et naturreservat på 1000 hektar tilknyttet gården, noe som er betydelig mer enn Brasilianske myndigheters krav. Brasil generelt og Cerrado spesielt har hatt betydelige klimamessige utfordringer de siste årene. Fjoråret ble innledet av en stor frost som tok knekken på utrolig mange kaffetrær. Resten av året ble preget av ekstrem varme og en tørkeperiode som strakk seg fra mars til september. Rio Brilhante har i veldig stor grad tilpasset seg klimaendringene og er i så måte en rollemodell for andre operasjoner.

Inacio Carlos Urban tok det første spadetaket på Rio Brilhante i 1984. Inacio er fremdeles involvert i driften, men har overlatt det meste av daglige gjøremål til sine barn og resten av familien. Rio Brilhante har også en utrolig flott og mangfoldig stab av ansatte som blir meget godt tatt vare på gjennom blant annet flere videreutdanningsprogrammer. Gården driver også en skole for 80 vanskeligstillte barn i Patos de Minas.

Kaffen kjøper du her

Publisert

Hacienda Esmeralda – Verdens beste kaffe?

Vi gleder oss stort over å kunne tilby den ikoniske Hacienda Esmeralda Special! Den aller høyeste graderingen av Geisha kaffe fra familien Peterson i Boquete Panama. Ikke nok med det, vi tilbyr den også både som bærtørket og vasket!

Den vaskede har den utpregete episke smaken av jasmin og bergamot som man finner i veldig gode etiopiske kaffer, og ihvertfall ikke i Panama. På den bærtørkede utgaven får man i tillegg selvfølgelig masse sødme, samtidig som den fine syrestrukturen skinner pent gjennom, med en anelse jordbær i avslutningen.

Esmeralda var på mange måter «oppdageren» av Geisha-varianten som ble plantet på Jamarillo gården som familien Peterson kjøpte tidlig på 90-tallet. I alle fall er det ubestridelig at Hacienda Esmeralda har satt et betydelig fokus på hva slags botanisk råmateriale som blir plantet på kaffegårder over hele verden. Jamarillo gården var ødelagt av leaf rust. Familien så at Geisha varianten hadde overlevd sykdommen og bestemte seg for å plante dette området med flere Geisha planter. Resten er historie. Hacienda Esmeralda har vunnet alt som er av priser i Panama flere ganger, og har flere ganger satt prisrekord for spesialkaffe.

Vi har betalt 935 kr. pr. kg for den vaskede Jino loten og 1130 kr. pr. kg. for den bærtørkede Mario loten.

Vi har selvsagt kjøpt kaffen direkte fra familien Peterson uten mellomledd. Hacienda Esmeralda legger seg til i rekken over våre direkte handelpartnere.